Lager

 

Højteknologisk lager 

Vores to store transportcentre med lagerhotel og fryse-/kølelager overlader intet til tilfældighederne. Vi håndterer gods med et klart overblik lige fra afhentning hos kunden til opbevaring på et af vores lagre.

Med erfarne logistikfolk på opgaven sikres din transportopgave og opbevaringsbehov den bedst mulige succes i et effektivt flow med så få stop som muligt. Vi arbejder med de syv grundprincipper inden for HACCP, som står for Hazard analysis and critical control points. Vi foretager daglig kontrol af vores køleudstyr og køleområder, og vi laver stikprøvekontrol af indkommende paller.

Vi har bygget vores eget kontrolprogram op ud fra HACCP, som vi bruger til at foretage risikoanalyser på baggrund af og forebygge eventuelle procedurefejl ud fra.

Små og store

Med en samlet kapacitet fra Juli 2020 i Herning og Køge på 26.000 paller finder vi også plads til dine varer. Uanset om du har behov for bulklager i store volumener eller enkeltpaller, har vi løsningen.

JN spedition er et godt eksempel på en grøn løsning med fokus på energioptimering og ressourceanvendelse. Det er til stor gavn for JN Spedition, at vi kan spare energi og dermed optimere driften og skåne miljøet.